Wentylacja mechaniczna z rekuperacją – działanie

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją, czyli wraz z odzyskiem ciepła stanowi centralę wentylacyjną. Musi ona być przede wszystkim energooszczędna i cicha oraz łatwa w montażu. W obecnych czasach można nią sterować nawet przez internet za pomocą wi-fi. Przy wykorzystaniu wentylatorów, odpowiada ona za nawiew świeżego powietrza, a następnie wywiew zużytego już powietrza z budynku na zewnątrz. Dzięki rekuperatorowi można odbierać jeszcze ciepło z usuwanego właśnie powietrza, a potem przekazać go do napływającego z zewnątrz.

Dzięki rekuperatorom można odzyskać nawet do 90% ciepła. Zwykle stosuje się rekuperator z wymiennikiem obrotowym albo płytowym. Ten pierwszy z nich to ułożone naprzemiennie warstwy pofałdowanej oraz płaskiej aluminiowej folii, które tworzą wąskie i równoległe względem osi wirnika kanaliki. Ciepłe powietrze nie pozostawia na ich zimniejszej powierzchni wody, która jest efektem wykraplających się różnic temperatur. Kiedy wirnik obróci się w stronę czerpni to chłodne świeże powietrze odbiera następnie ciepło z danej powierzchni wymiennika z odparowującymi jeszcze drobinkami wody. To gwarantuje właściwą temperaturę i przy okazji nawilżenie. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją z wymiennikiem obrotowym zapewnia zastosowanie nagrzewnicy o mniejszej mocy, przez co można dodatkowo oszczędzić zużycie energii elektrycznej, która zasila bowiem układ.

Wymiennik przeciwprądowy jest stworzony z cienkich i pofałdowanych płyt warstwowych. Między nimi przepływają strumienie powietrza w rezultacie wymieniając ciepło między sobą. Strumienie świeżego i jednocześnie usuwanego powietrza płyną w przeciwnym kierunku. Wymienniki o takim typie cechują się sprawnością wynoszącą nawet do 90%, ale ze względu na działanie niskich temperatur, istnieje ryzyko ich nieco zaszronienia.