dokumentacja cen transferowych

TP Advisory to firma zajmująca się doradztwem w obrębie cen transferowych. Ceny transferowe to kwoty ustalane pomiędzy spółkami zależnymi, które są częścią tej samej grupy kapitałowej i dokonują transakcji handlowych ze sobą. W przypadku takich transakcji istotne jest, aby ceny ustalane były zgodne z rynkowymi cenami, które obowiązywałyby pomiędzy niezależnymi podmiotami. Firma TP Advisory oferuje usługi doradcze w zakresie cen transferowych, które pozwalają klientom na uniknięcie problemów powiązanych z nieprawidłowym ustalaniem tych cen. Doradztwo w zakresie cen transferowych stanowi głownie ocenę i optymalizację polityki cenowej, analizę transakcji w celu ustalenia odpowiednich cen oraz sporządzenie dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnej wiedzy, TP Advisory zapewnia klientom profesjonalne doradztwo w zakresie cen transferowych, które jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta. https://www.tpadvisory.pl